Ai o lucrare mare? Cere o ofertă specială!

Politica de confidentialitate
Alsafix SRL este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 28881.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ALSAFIX S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

ALSAFIX S.R.L în calitate de autor, proprietar, administrator al site-ului www.alsafix.ro se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestora, prin completarea formularului de comanda online etc., asa cum prevad dispozitiile Legii 677/2001 cu modificarile ulterioare privind protectia datelor personale.

Scopul colectării datelor
Atunci când ne furnizați datele cu caracter personal, ALSAFIX S.R.L. le poate utiliza în urmatoarele scopuri declarate, dacă nu se specifică în alt fel:
 informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor;
 evaluarea produselor și serviciilor oferite;
 transmiterea de oferte, mesaje publicitare;
 marketing.

ALSAFIX S.R.L. poate înștiința utilizatorii privind promoțiile curente prin newsletter lunar, și poate trimite felicitări sau alte mesaje.
Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul www.alsafix.ro, poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, autoritatea judecătorească, poliţia, organe de urmărire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii. Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigi/dispute privind fraudele, instituțiilor abilitate. Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare: pentru identificarea dumneavoastră în vederea stabilirii relației contractuale dintre dumneavoastră și furnizorul deproduse pentru a putea intra în posesia produsului cumparat. Persoanele fizice și juridice sunt obligate să furnizeze date cu caracter personal, acestea fiind necesare în scopul în care le-au furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încalcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali. Refuzul dvs. determină imposibilitatea creării unei comenzi conforme cu cele solicitate. 

ALSAFIX S.R.L. se obligă să respecte dispozițiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 506/2004, prin care este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare și comunicare care nu necesită intervenția unui operator uman, prin fax ori prin poștă electronică sau prin orice altă metodă care folosește serviciile de comunicații electronice destinate publicului, cu excepția cazului în care abonatul sau utilizatorul vizat și-a exprimat în prealabil consimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către adresa firmei ALSAFIX SRL: str. Turnului nr.5, Brașov, Jud. Brașov.